W biznesie, którego działalność opiera się na wykorzystaniu magazynu, nieuniknione jest posiadanie systemu wspomagającego jego działanie. Ewidencja dużej ilości towarów, bez posiadania przystosowanego systemu nigdy nie będzie opłacalna, a często również jest niemożliwa. Jako rozwiązanie przychodzi Symfonia Mobilny Magazyn - oprogramowanie wspomagające zarządzanie magazynem, którego celem jest automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych.

Umów się na bezpłatną prezentację już dziś!

Dlaczego mobilny magazyn?

Korzystanie z aplikacji pozwala wyeliminować papierową wersję przyjęć i wydań towarów, które są wypełnianie przed i po każdym ruchu magazynowym. Dzięki niej użytkownik posiada szybki dostęp do danych o aktualnych stanach magazynowych i lokalizacji towarów. Pokazanie statusu kompletacji wydań magazynowych usprawnia też wskazanie działowi handlowemu statusu realizacji wydań. Pozwala to na sprawne przekazywanie informacji, przez co decyzje związane z obsługą magazynu są podejmowane szybciej.

Poznaj wszystkie funkcjonalności mobilnego magazynu!

 • Praca na urządzeniach mobilnych z systemem Android minimum 5.0 (sugerowane 9.0),
 • Współpraca z Symfonia ERP,
 • Praca online na dokumentach handlowych (zamówienia własne i obce, faktury sprzedaży) i magazynowych Symfonia ERP Handel,
 • Praca na kodach własnych (kody QR) i kodach obcych (kody kreskowe)
 • Kody QR – możliwość ewidencji towaru ze wskazaniem dostaw (a nawet konkretnej sztuki towaru)
 • Kody kreskowe – możliwość ewidencji ilościowej towaru
 • Możliwość korzystania z aplikacji mobilnej w różnych wersjach językowych
 • Zarządzanie lokalizacjami z poziomu Symfonia ERP Handel,
 • Kod lokalizacji budowany na podstawie wprowadzonych wartości:
 • Magazyn
 • Regał (A, B, C, D, E,…, Z)
 • Przęsło (1, 2, 3,…,10, 11,…, 99)
 • Półka (A, B, C, D, E,…, Z)
 • Pozycja paletowa (1, 2, 3,…,10, 11,…, 99)
 • Wydruk kodów QR dla lokalizacji (ustalanie rozmiaru etykiet),
 • Czasowa dezaktywacja wybranej lokalizacji

Wykorzystanie kodów QR

 • Kody QR – system kodów przygotowany specjalnie dla smartfonów i tabletów
 • Odczytywane przez czytniki i kolektory danych np.:
 • Motorola,
 • Zebra,
 • Newland
 • Etykiety różnego rodzaju, wielkości oraz koloru (w zależności od potrzeb)

Awizacja i przyjęcia towaru

 • Awizowanie przyjęcia,
 • Przyjmowanie towaru z zamówień własnych,
 • Potwierdzanie zgodności zamówienia z przyjęciem,
 • Przyjmowanie towaru z dokumentów magazynowych z Symfonia ERP Handel (dokumenty o charakterze: Przyjęcie do magazynu oraz Przychód wewnętrzny),
 • Łączenie przyjęcia (przyjmowanie towaru z kilku dokumentów PZ jednocześnie),
 • Możliwość przyjmowania towarów w opakowaniach zbiorczych,
 • Wykazywanie niedoborów przy przyjęciu

Wydruki etykiet

 • Możliwość wydruku etykiet na towary bezpośrednio z aplikacji mobilnej podczas procesu przyjmowania towaru (możliwość podłączenia na stałe wielu drukarek zawierających różne rozmiary etykiet),
 • Nadanie każdemu z towarów (sztuce) unikalnego kodu QR,
 • Rożne typy etykiet:
  • indywidualna,
  • zbiorcza,
  • półzbiorcza

Wydanie towaru

 • Awizowanie wydania,
 • Wydawanie towaru z zamówień obcych, faktur oraz dokumentów magazynowych (w buforze) na podstawie rezerwacji ze wskazaniem dostaw (dokumenty o charakterze: Wydanie z magazynu i Rozchód wewnętrzny),
 • Potwierdzenie kompletności wydania towarów,
 • Łączenie wydań towarów z kilku faktur
Kompletacja palet i tworzenie Packing List
 • Tworzenie listy palet i towarów zapakowanych na daną paletę z wybranych dokumentów WZ,
 • Możliwość kompletacji palet towarami z różnych WZ,
 • Zapisywanie wymiarów i wagi palety,
 • Tworzenie wydruku Packing List,
 • W przyszłości:
 • spięcie dokumentów Packing List z serwisami firm kurierskich
Przesunięcia towarów pomiędzy magazynami / lokalizacjami
 • Podstawowa operacja przesunięcia towaru pomiędzy magazynami,
 • Zmiana lokalizacji towarów (bez zmiany magazynu) – dzielenie dostaw

Inwentaryzacja

 • Możliwość pracy na kodach kreskowych,
 • Inwentaryzacja według lokalizacji,
 • Wyznaczanie braków i nadwyżek,
 • Automatyczne generowanie odpowiednich dokumentów IN-/IN+ w Handlu,
 • Tworzenie protokołów z inwentaryzacji
Buforowanie operacji
 • Każda rozpoczęta operacja jest buforowana, co w praktyce oznacza, że jeżeli magazynier nie skończył np. wydania jednej faktury sprzedaży, może wstrzymać wykonywaną operację i rozpocząć inną
 • Możliwość kontynuowania danej operacji na następnej zmianie lub następnego dnia

Zwrot towaru

 • Możliwość zwrotu towarów na podstawie korekty dokumentu magazynowego wydania,
 • Przywrócenie lokalizacji dla zwróconych towarów,
 • Potwierdzenie zwrotu wydanych wcześniej towarów

Rozchód wewnętrzny

 • Kompletacja towarów dla dokumentu rozchodowego poprzez ich skanowanie
 • Utworzenie i wystawienie dokumentu rozchodowego

Przyjęcie z produkcji

 • Praca na wystawionych dokumentach o charakterze:
 • Przychód wewnętrzny
 • Przyjęcie z produkcji
 • Wydruk etykiet dla towarów przyjętych z produkcji
 • Nadanie lokalizacji towarom przyjętym z produkcji

Wydanie na produkcję

 • Praca na wystawionych dokumentach o charakterze Rozchód wewnętrzny i Wydanie do produkcji
 • Zdjęcie ilości z etykiet
 • Potwierdzenie wydania konkretnych towarów

Dodatek (moduł) do Symfonia Handel ERP

 • Okno wdrożeniowe
 • Utworzenie etykiet dla towarów, które nie mają przypisanych lokalizacji, a znajdują się w magazynie
 • Kartoteka Lokalizacje
 • Konfiguracja lokalizacji
 • Wydruk etykiet lokalizacji
 • Import lokalizacji stref magazynowania
 • Generowanie PDF z kodami QR lokalizacji
 • Kartoteka Packing List
 • Wydruki Packing List w Handlu
 • Generowanie raportu realizacji
 • Eksport do pliku Excel
 • Wydruk etykiet towarów z Handlu i aplikacji mobilnej
 • Kartoteka Inwentaryzacji
 • Wydruk raportu inwentaryzacji
 • Ustawienia rozwiązań mobilnych
 • Uprawnienia użytkowników handlowych i mobilnych
 • Ustawienia użytkowników mobilnych
 • Ustawienia modułu Mobilny Magazyn
 • Kartoteka zablokowanych obiektów i dokumentów

Wersje do pobrania

Materiały VIDEO


Wykorzystywane przez nas technologie: