Po rewolucji w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem przyszedł czas na usprawnienie pracy również poza jej granicami. Aby okazać się lepszym od konkurencji trzeba reagować szybciej, wiedzieć więcej, a do tego niezbędne są rozwiązania mobilne, które można schować do kieszeni i zabrać wiele kilometrów od siedziby. Jako rozwiązanie nasuwa się idea mobilnego urządzenia, dzięki któremu handlowiec może szybko i w łatwy sposób komunikować się z działem sprzedaży. Właśnie dlatego powstał Symfonia Mobilny Handel.

Umów się na bezpłatną prezentację już dziś!

Dlaczego mobilny handel?

Głównym założeniem aplikacji mobilnej jest pewność działania w różnym środowisku. Możliwość składania zamówień, przeglądania kontrahentów i ich należności, sprawdzanie stanów magazynowych sprawiają, że wszystkie niezbędne informacje są na wyciągnięcie ręki.

Poznaj funkconalności mobilnego handlu!

 • Praca na urządzeniach mobilnych  z systemem Android minumum 5.0 (sugerowane 7.0),
 • Współpraca z Symfonia ERP Handel
 • Praca w aplikacji mobilnej w trybie online i offline
 • Praca handlowców na odbiorcach:
  • Każdy kontrahent na wymiarze ma przypisanego handlowca
  • Każdy kontrahent na wymiarze ma przypisanego płatnika (jeżeli wymiar jest pusty, wówczas sam jest sobie płatnikiem)
  • Handlowcy mają przypisanych kierowników
  • Handlowcy pracują na przypisanych do siebie kontrahentach, którzy są odbiorcami (a nie płatnikami)
  • Zamówienia składane są na odbiorców (system sam ustala nabywcę/płatnika)
  • Dane o kontrahentach udostępniane są tylko swoim opiekunom handlowym
  • Odbiorcom można przypisać dodatkowe wymiary takie jak kanały sprzedaży (hurt, detal).

Planowanie parzystych i nieparzystych tygodni pracy

 • Handlowiec ma możliwość rozplanowania swojej pracy na dwa tygodnie: parzyste i nieparzyste z poziomu aplikacji mobilnej,
 • Ułożona trasówka, trafia do akceptacji przez kierownika w Symfonia ERP Handel,
 • Kierownik może odrzucić daną trasówkę lub wprowadzić swoje zmiany i przesłać handlowcowi,
 • Handlowiec może wprowadzać zmiany w planie pracy, które po akceptacji przez kierownika obowiązują od następnego dnia roboczego,
 • Kierownik ma możliwość, po wybraniu odpowiedniego ustawienia, automatycznej akceptacji trasówek przesłanych przez handlowców.

Trasówki – czyli u którego odbiorcy danego dnia ma pojawić się handlowiec

 • Trasówka określa godziny i planowany czas wizyty u klienta,
 • Aplikacja mobilna na podstawie zaplanowanych wizyt wyświetla handlowcowi jaki jest plan jego pracy w danym dniu,
 • Z poziomu trasówki, wybierając kontrahenta ustawionego na daną godzinę, handlowiec ma możliwość podjęcia akcji:
 • Handlowej (złożenie zamówienia),
 • Marketingowej (udokumentowanie wizyty zdjęciami),
 • Otwarcia oraz zamknięcia wizyty.

Otwieranie i zamykanie dni oraz wizyt

 • Każdy dzień można otworzyć tylko wtedy, gdy z dnia poprzedniego zamknięte są wszystkie wizyty,
 • Otwierając dzień oraz wizytę handlowiec podaje stan  licznika samochodu,
 • Podczas otwierania wizyty u kontrahenta zapisywana jest lokalizacja handlowca,czas wykonania operacji oraz podany stan licznika,
 • Analogiczne dane są zapisywane przy zakończeniu wizyty.

Udokumentowanie nieplanowanych wizyt

 • W przypadku złożenia wizyty u odbiorcy, który nie jest w planie trasówki na dany dzień, handlowiec może skorzystać z zakładki 'Odbiorcy’ umożliwiającej przeszukiwanie kontekstowo wszystkich swoich kontrahentów i z tego poziomu wykonać odpowiednie akcje:
 • Handlową (złożenie zamówienia, odnotowanie telefonu),
 • Marketingową.

Składanie zamówień obcych

 • Podczas składania zamówienia handlowiec oznacza czy zamówienie jest złożone przez kontrahenta fizycznie czy telefonicznie,
 • Wskazuje rodzaj cen: netto/brutto,
 • Wskazuje rodzaj płatności: rejestr konfigurowany w programie Symfonia ERP, jeżeli na płatniku są ustawione warunki płatności, to dane na temat rejestru i rodzaju płatności pobierane są z kartoteki płatnika,
 • Wskazuje rodzaj dostawy (transportu): według słownika,
 • Wskazuje datę i godzinę dostawy,
 • Wybiera, czy dostawa ma być realizowana przez centralę (lub magazyny centrali) czy przez dystrybutora (magazyny zeewnętrzne) - rozwiązanie umożliwia zautomatyzowanie wymiany informacji z dystrybutorami,
 • Jeżeli wybierze dystrybutora (ze słownika), system daje możliwość automatycznego powiadomienia na wskazany adres e-mail dystrybutora o złożonym zamówieniu,
 • Formy przekazywanej informacji o zamówieniu (jako rozwiązanie dodatkowe):
 • Tekstowo w e-mail,
 • Plik XML (w naszej strukturze),
 • Plik XML (dostosowany pod dystrybutora – tutaj potrzeba implementacji dodatkowych szablonów),
 • Plik TXT (w naszej strukturze),
 • Dowolny inny plik jako załącznik do maila – dodatkowa implementacja,
 • Przekazywanie plików na wskazany FTP,
 • Handlowiec wybiera produkty, podaje ich ilość i cenę (kierownik ustala, czy handlowiec ma możliwość zmiany ceny, czy też nie),
 • Wskazuje, czy na dany produkt ma zostać wystawiona faktura, paragon czy może ma być to gratis:
 • System umożliwia ewidencję wydanych gratisów,
 • Każdy gratis wydawany jest do określonej sprzedaży,
 • Mogą to być promocje w stylu: 4 + 1 gratis, wymiana uszkodzonego czy przeterminowanego produktu,
 • Przy każdym produkcje handlowiec ma możliwość oznaczenia go jako gratis, który zostanie dołączony do faktury (istnieje możliwość ustawienia parametru wydawania gratisów na oddzielnych dokumentach)
 • Wprowadza ewentualne uwagi do zamówienia i wysyła online do centrali,
 • W przypadku braku połączenia z centralą (praca w trybie offline) zamówienie jest buforowane i otrzyma status ‘w kolejce’, wysłane zostanie wówczas jak tylko zostanie odzyskane połączenie z centralą.

Towary

 • W Symfonia ERP kierownik oznacza, które towary mają możliwość sprzedaży w aplikacji mobilnej,
 • Przekazuje stan handlowy do aplikacji mobilnej,
 • W programie Symfonia ERP Handel ma możliwość ustawienia obrazów do towarów, które zostaną wyświetlone w aplikacji mobilnej,
 • Może kategoryzować towary, aby mogły być one wyświetlane w aplikacji mobilnej w grupach,
 • Aktualny stan towarów do sprzedaży handlowiec może sprawdzić bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Akcje marketingowe - budowanie relacji, zdjęcia przed i po wizycie

 • Akcja marketingowa pozwala na dbanie o prezentację produktu w punktach sprzedaży. Funkcjonalność bardzo przydatna, gdy produkty są wystawiane na dodatkowych regałach oznaczonych logiem producenta. Zapobiega to umieszczaniu przez pracowników sklepów produktów konkurencji na takich półkach. Dodatkowo dokumentuje rzeczywiste dostarczenie np. dodatkowych regałów do danego sklepu (zdjęcie jest dowodem – nie da się go wybrać z galerii zdjęć, trzeba zrobić je na bieżąco). Handlowcy mogą przy rozpoczęciu wizyty zrobić zdjęcie towarów na półce, następnie dokonać, wypakowania nowych towarów, poprawić ich ułożenie i na koniec udokumentować wykonaną pracę kolejnym zdjęciem.

Przeglądanie faktur

 • Aplikacja mobilna umożliwia handlowcowi podgląd oraz wydruk nieopłaconych faktur swoich odbiorców,
 • Pozwala odfiltrować dokumenty przeterminowane od jeszcze terminowych,
 • Prezentuje stan rozliczenia dokumentów.

Windykacja należności - przyjmowanie KP, wydruki KP

 • Wraz z możliwością przeglądania faktur dodana jest możliwość ich windykacji, czyli przyjmowania wpłat gotówkowych na poczet nieopłaconych faktur,
 • System ma możliwość wydrukowania na drukarce przenośnej dokumentu KP, który jest jednocześnie wystawiony w Symfonia ERP Handel. Jeżeli występują problemy połączenia z Internetem, KP dostanie numer lokalny u danego handlowca i zostanie zsynchronizowane, gdy urządzenie będzie miało dostęp do sieci,
 • Przy przyjmowaniu wpłaty handlowiec ma możliwość wskazania dokładnych kwot i dokumentów, które mają zostać rozliczone,
 • KP może zostać przyjęte na jeden dokument FV lub można przyjąć KP i pozostawić jego rozliczenie w Symfonia ERP Handel,
 • Wydruki realizowane są na drukarce firmy Zebra ZQ110.

Archiwum lokalne złożonych zamówień

 • Każdy handlowiec na urządzeniu mobilnym ma przechowywane archiwum lokalne złożonych zamówień oraz odbytych akcji marketingowych,
 • Archiwum można czyścić co jakiś okres czasu,
 • Z wybranego zamówienia archiwalnego można stworzyć nowe zamówienie.

Dodatek w Symfonia ERP Handel

Dzięki pełnej integracji rozwiązania z Symfonia ERP Handel, administrator ma możliwość dostosowania ustawień w zależności od potrzeb i struktury firmy.

Co umożliwia kierownikom moduł mobilnego handlu w programie Symfonia ERP Handel?

 • Akceptacja i planowanie tygodnia pracy handlowców przez kierowników.
 • Kierownik ma możliwość dodania, podglądu oraz modyfikacji tras poszczególnych handlowców,
 • Może zaakceptować bądź odrzucić zmiany naniesione przez handlowca w aplikacji mobilnej (handlowiec dostaje od razu powiadomienie na urządzeniu mobilnym).
 • Tworzenie planów sprzedażowych wartościowych oraz produktowych:
 • Plan wartościowy (wartość sprzedaży) tworzony jest dla wybranych handlowców,
 • Plan ilościowy jest tworzony dla wybranych handlowców i wybranych produktów. Pozwala to np. na zorganizowanie jednomiesięcznej akcji sprzedaży danej grupy produktów, przekazanie handlowcom zadania do realizacji i rozliczenie wykonania planu sprzedaży,
 • Kierownik ma możliwość zdefiniowania dowolnej listy planów na dowolną liczbę miesięcy od daty startowej,
 • Plan może być zdefiniowany w trzech opcjach: Optymistycznej, Optymalnej i Pesymistycznej.
 • Ewidencja i przeglądanie czynności wykonywanych przez handlowców - pulpit kierownika
 • Kierownik otrzymuje dodatkowe narzędzia do zarządzania handlowcami,
 • Oprócz tworzenia planów może przeglądać złożone przez handlowców zamówienia oraz wykonane przez nich akcje marketingowe,
 • Prezentowana jest cała lista aktywności handlowców w danym dniu,
 • Prezentowane są szczegóły zamówień,
 • Prezentowane są szczegóły akcji marketingowych (podgląd wykonanych zdjęć).
 • Ewidencja lokalizacji handlowca GPS - tak czy nie?

Choć temat budzi kontrowersje ma swoje zalety! Co prawda wymaga wpisania w umowie z handlowcem informacji, że zbierane są informacje o jego położeniu podczas wykonywania zleconych zadań (zabezpieczenie prawne), jednak pozwala tym samym kierownikowi na podgląd graficznej prezentacji trasy wykonanej przez handlowca danego dnia pracy. GPS jest pobierany i wysyłany przy każdej akcji (złożenie zamówienia, akcji marketingowej). a trasa prezentowana jest na mapach Bing.

Wersje do pobrania

Materiały VIDEO


Wykorzystywane przez nas technologie: