symfonia business intelligence

symfonia business intelligence

  • (174)
Krótki opis

Rozwiązanie Business Intelligence umożliwia wygodne korzystanie z danych biznesowych za pośrednictwem czytelnych raportów dostępnych online bądź w plikach Excel. Rozwiązanie daje dostęp wiarygodnych informacji biznesowych umożliwiając ich rzetelną analizę; pozwala lepiej monitorować wykonanie planów oraz kontrolować realizację budżetu. Pozwala lepiej zarządzać przedsiębiorstwem, podejmować trafne decyzje marketingowe, rzetelnie badać koszty i przychody firmy oraz optymalnie zarządzać sprzedażą i obsługą klientów.

Ekrany