integrator plików JPK

integrator plików JPK

  • (1024)
Krótki opis

Jednolity Plik Kontrolny ma na celu umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej.

Aplikacja pozwala na tworzenie jednolitych plików kontrolnych na podstawie różnych źródeł:

  • Sage Symfonia ERP 2013 – 2016
  • Przeznaczone do wypełnienia tabele SQL
  • Arkusze Excel
  • Struktury JPK
Ekrany