Pomoc techniczna

Mobilny Wynajem

Celem tego rozwiązania jest zautomatyzowanie procesu realizacji wynajmu oraz ułatwienie pracy pracownikom przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem samochodów. Korzystanie z aplikacji mobilnej pozwala wyeliminować papierową wersję protokołów uszkodzeń, które są wypełniane przed i po każdym przestawieniu pojazdu (umowy wynajmu, przejazdy administracyjne, tankowania, serwisy, podstawienia). Dzięki aplikacji użytkownik posiada szybki dostęp do danych o aktualnym stanie samochodu, potrzebie napraw czy statusie przejazdu. Pozwala to na sprawne przekazywanie informacji, przez co decyzje związane z wynajmem są podejmowane szybciej.